მოსახლეობა, ათასი კაცი

3 716.9

მშპ ერთ სულზე ($)

4 696.2

მშპ-ს რეალური ზრდა (%)

5.0

უმუშევრობის დონე (%)

17.6

ინფლაცია (%)

2.8

წელი

საერთაშორისო პარტნიორები

(+995 32) 236 72 10, ცხელი ხაზი: (+995 32) 260 11 60