ეკონომიკური საქმიანობის სახეები - სეკ (NACE Rev.2) (2016)

PDF

ეკონომიკური საქმიანობის სახეები - სეკ (NACE Rev.1.1) (2004)

PDF

პროდუქციის კლასიფიკაცია საქმიანობის სახეების მიხედვით – CPA 2008

PDF

პროდუქციის სტატისტიკური კლასიფიკაცია საქმიანობის სახეობათა მიხედვით (CPA) (1999)

PDF

დასაქმების საერთაშორისო სტანდარტული კლასიფიკაცია – ISCO-08

PDF

დასაქმების სტანდარტული კლასიფიკაცია (ISCO - 88) (2006)

PDF

განათლების სტანდარტული კლასიფიკაცია (ISCED -1997) (2006)

PDF

განათლების სტანდარტული კლასიფიკაცია (ISCED 2011)

PDF

ავადმყოფობათა და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების საერთაშორისო სტატისტიკური კლასიფიკაცია (ICD 10) (2010)

PDF

მსოფლიოს ქვეყნების და ტერიტორიების კლასიფიკაცია (სკ 007-2016) (2016)

PDF

საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურა (HS 2002)

PDF

ვალუტების კლასიფიკაცია (ISO 4217:2015)

PDF

საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურა (HS 2007)

PDF

საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურა (HS 2012)

PDF

საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურა (HS 2012-2017 კომბინირებული)

PDF

საერთაშორისო ვაჭრობის სტანდარტული კლასიფიკაცია (SITC Rev.4) (2006)

PDF

კლასიფიკაცია ფართო ეკონომიკური კატეგორიების მიხედვით (BEC Rev.4) (2003)

PDF

ტრანსპორტირების სახეობების კლასიფიკაცია (2008)

PDF

წელი