სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, საბაზო ინფლაციის მაჩვენებელი

PDF

მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი

PDF

იმპორტის ფასების ინდექსი

PDF

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი, ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი, ექსპორტის ფასების ინდექსი

PDF

სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი

PDF

სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი

PDF

ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი

PDF

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე

PDF