2013 2014 2015 2016 2017 2018
ფულის მასა (M3), მილიარდი ლარი 9.8 11.2 13.3 16.0 18.4 21.1
შიდა კრედიტები, მილიარდი ლარი 11.4 14.0 16.6 20.3 23.3 28.0
დეპოზიტები, სულ, მილიარდი ლარი 9.7 11.6 14.3 17.0 19.8 23.0
გაცვლითი კურსები
აშშ დოლარი/ლარი (პერიოდის საშუალო) 1.6634 1.7659 2.2702 2.3667 2.5086 2.5345
ევრო/ლარი (პერიოდის საშუალო) 2.2094 2.3462 2.5204 2.6172 2.8322 2.9913

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდზე

წელი