11 ივნისი 2021

საქსტატი სტატისტიკური ინფორმაციის მომხმარებლებთან შეხვედრების მართავს

სრულად ნახვა

9 ივნისი 2021

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2021 წლის I კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

4 ივნისი 2021

საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (2021 წლის I კვარტალი)

სრულად ნახვა

3 ივნისი 2021

ინფლაცია საქართველოში 2021 წლის მაისი

სრულად ნახვა

31 მაისი 2021

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება აპრილი 2021

სრულად ნახვა

25 მაისი 2021

ცხოვრების დონის მაჩვენებლები (შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები) 2020 წელი

სრულად ნახვა

21 მაისი 2021

სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსის დანერგვა

სრულად ნახვა

20 მაისი 2021

სამუშაო ძალის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა) 2021 წლის I კვარტალი

სრულად ნახვა

20 მაისი 2021

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2021 წლის აპრილი

სრულად ნახვა

19 მაისი 2021

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2021 წ. იანვარი-აპრილი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 მაისი 2021

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2021 წ. იანვარი-აპრილი

სრულად ნახვა

18 მაისი 2021

სამუშაო ძალის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა) 2020 წელი

სრულად ნახვა

18 მაისი 2021

სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგ...

სრულად ნახვა

17 მაისი 2021

საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2021 წლის I კვარტალი (წინასწარი მონაცემები მეცხოველ...

სრულად ნახვა

16 მაისი 2021

საქსტატის შეხვედრა სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლებთან

სრულად ნახვა

14 მაისი 2021

საქსტატის შეხვედრა მუნიციპალიტეტის მერებთან და წარმომადგენლებთან

სრულად ნახვა

13 მაისი 2021

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2021 წლის იანვარი-აპრილი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

4 მაისი 2021

ინფლაცია საქართველოში 2021 წლის აპრილი

სრულად ნახვა

29 აპრილი 2021

ინფორმაცია მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებისა და ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტე...

სრულად ნახვა

29 აპრილი 2021

საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით

სრულად ნახვა

29 აპრილი 2021

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება მარტი 2021

სრულად ნახვა

28 აპრილი 2021

საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორი გაეროს ESCAP-ის 77-ე სესიაში მონაწილეობს

სრულად ნახვა

26 აპრილი 2021

საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი 2021 წლის I კვარტალი

სრულად ნახვა

26 აპრილი 2021

საქსტატმა საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსის გამოქვეყნება დაიწყო

სრულად ნახვა