20 თებერვალი 2019

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2019 წლის იანვარი

სრულად ნახვა

20 თებერვალი 2019

საერთაშორისო შეფასების მისია საქსტატში

სრულად ნახვა

19 თებერვალი 2019

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წ. იანვარი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 თებერვალი 2019

დასაქმება და უმუშევრობა (2018 წლის IV კვარტალი)

სრულად ნახვა

19 თებერვალი 2019

საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2018 წლის IV კვარტალი (წინასწარი მონაცემები მეცხოვე...

სრულად ნახვა

14 თებერვალი 2019

უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა 2018 წლის წლიური

სრულად ნახვა

14 თებერვალი 2019

უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა 2018 წლის IV კვარტალი

სრულად ნახვა

14 თებერვალი 2019

შეხვედრა მდგრადი განვითარების მიზნების შესახებ

სრულად ნახვა

13 თებერვალი 2019

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წლის იანვარი (წინასწარი შედეგები)

სრულად ნახვა

5 თებერვალი 2019

ვიდეორგოლი სამომხმარებლო ფასების ინდექსის გაანგარიშების მეთოდოლოგიის შესახებ

სრულად ნახვა

4 თებერვალი 2019

ინფლაცია საქართველოში, 2019 წლის იანვარი

სრულად ნახვა

1 თებერვალი 2019

სამომხმარებლო კალათის განახლება

სრულად ნახვა

31 იანვარი 2019

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, დეკემბერი 2018

სრულად ნახვა

31 იანვარი 2019

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, დეკემბერი 2018

სრულად ნახვა

30 იანვარი 2019

ინფორმაცია მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებისა და ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტე...

სრულად ნახვა

30 იანვარი 2019

ხელფასების კალკულატორის პრეზენტაცია

სრულად ნახვა

25 იანვარი 2019

სრულად ნახვა

25 იანვარი 2019

ტრენინგი გენდერული სტატისტიკის შესახებ

სრულად ნახვა

21 იანვარი 2019

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წელი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

21 იანვარი 2019

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2018 წლის დეკემბერი

სრულად ნახვა

3 იანვარი 2019

ინფლაცია საქართველოში, 2018 წლის დეკემბერი

სრულად ნახვა

31 დეკემბერი 2018

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2018 წლის ნოემბერი

სრულად ნახვა

27 დეკემბერი 2018

მრჩეველთა საბჭოს შეხვედრა

სრულად ნახვა

25 დეკემბერი 2018

რეგიონული მთლიანი შიდა პროდუქტი (2017 წელი, დაზუსტებული)

სრულად ნახვა