19 ივნისი 2019

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2019 წლის I კვარტალი

სრულად ნახვა

19 ივნისი 2019

საქსტატი ევროპის განვითარების დღეებისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში მონაწილეობს

სრულად ნახვა

17 ივნისი 2019

ხელფასების სტატისტიკა (2019 წლის I კვარტალი)

სრულად ნახვა

14 ივნისი 2019

სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგ...

სრულად ნახვა

14 ივნისი 2019

ადგილობრივი ტურიზმის სტატი სტიკა (I კვარტალი, 2019 წელი)

სრულად ნახვა

14 ივნისი 2019

კულტურის სტატისტიკის მაჩვენებლები, 2018 წელი

სრულად ნახვა

13 ივნისი 2019

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წ. იანვარი-მაისი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

10 ივნისი 2019

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2019 წლის I კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

4 ივნისი 2019

საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (2019 წლის I კვარტალი)

სრულად ნახვა

3 ივნისი 2019

ინფლაცია საქართველოში, 2019 წლის მაისი

სრულად ნახვა

31 მაისი 2019

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2019 წლის აპრილი

სრულად ნახვა

28 მაისი 2019

ახალი სტატისტიკური პროდუქტის - ფასების კალეიდოსკოპის პრეზენტაცია

სრულად ნახვა

24 მაისი 2019

გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა (2019 წლის I კვარტალი)

სრულად ნახვა

24 მაისი 2019

შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები (2018 წლის წლიური)

სრულად ნახვა

21 მაისი 2019

ბიზნეს სტატისტიკის განვითარება თვინინგის პროგრამის მხარდაჭერით

სრულად ნახვა

20 მაისი 2019

სოფლის მეურნეობა (მეცხოველეობის მაჩვენებლები, 2019 წლის I კვარტალი, წინასწარი)

სრულად ნახვა

20 მაისი 2019

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2019 წლის აპრილი)

სრულად ნახვა

20 მაისი 2019

საგარეო ვაჭრობა (2019 წლის აპრილი)

სრულად ნახვა

20 მაისი 2019

დასაქმება და უმუშევრობა (2019 წლის I კვარტალი)

სრულად ნახვა

20 მაისი 2019

სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2019 წლი...

სრულად ნახვა

17 მაისი 2019

დასაქმება და უმუშევრობა (2018 წლის წლიური)

სრულად ნახვა

16 მაისი 2019

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისია საქსტატში

სრულად ნახვა

16 მაისი 2019

ექსპერტების ვიზიტი საერთაშორისო შედარებების პროგრამის ფარგლებში

სრულად ნახვა

15 მაისი 2019

უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (I კვარტალი, 2019 წელი)

სრულად ნახვა