24 დეკემბერი 2018

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2018 წლის III კვარტალი)

სრულად ნახვა

21 დეკემბერი 2018

გენდერული სტატისტიკის პორტალის პრეზენტაცია

სრულად ნახვა

21 დეკემბერი 2018

საქსტატმა მრავალინდიკატორული კლასტერული გამოკვლევა MICS6-ის საველე სამუშაოები და...

სრულად ნახვა

20 დეკემბერი 2018

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2018 წლის ნოემბერი

სრულად ნახვა

19 დეკემბერი 2018

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წლის იანვარი-ნოემბერი

სრულად ნახვა

19 დეკემბერი 2018

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2018 წლის III კვარტალი, წინასწარი)

სრულად ნახვა

17 დეკემბერი 2018

საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსი

სრულად ნახვა

17 დეკემბერი 2018

ენერგორესურსების მოხმარების გამოკვლევის შედეგები 2017

სრულად ნახვა

17 დეკემბერი 2018

ხელფასების სტატისტიკა (2018 წლის III კვარტალი)

სრულად ნახვა

17 დეკემბერი 2018

საჯარო ლექცია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

სრულად ნახვა

14 დეკემბერი 2018

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (2018 წლის III კვარტალი)

სრულად ნახვა

13 დეკემბერი 2018

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წ. იანვარი-ნოემბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

10 დეკემბერი 2018

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2018 წლის III კვარტალი, წინასწარი)

სრულად ნახვა

6 დეკემბერი 2018

აკვაკულტურის მეურნეობების საპილოტე გამოკვლევა 2017 წელი

სრულად ნახვა

5 დეკემბერი 2018

საქსტატი სტატისტიკის განვითარების საშუალოვადიან სტრატეგიას შეიმუშავებს

სრულად ნახვა

4 დეკემბერი 2018

ბიზნეს სექტორი, 2018 წლის III კვარტალი

სრულად ნახვა

3 დეკემბერი 2018

ინფლაცია საქართველოში, 2018 წლის ნოემბერი

სრულად ნახვა

30 ნოემბერი 2018

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება საწარმოებში 2017 წელი

სრულად ნახვა

30 ნოემბერი 2018

საწარმოების ინოვაციური აქტივობა 2017

სრულად ნახვა

30 ნოემბერი 2018

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2018 წლის ოქტომბერი

სრულად ნახვა

29 ნოემბერი 2018

შეხვედრა ბიზნეს ასოციაციის წარმომადგენლებთან

სრულად ნახვა

26 ნოემბერი 2018

საქსტატი ევროპელი მისიის წევრებს მასპინძლობს

სრულად ნახვა

20 ნოემბერი 2018

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2018 წლის ოქტომბერი

სრულად ნახვა

19 ნოემბერი 2018

სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგ...

სრულად ნახვა