10 ოქტომბერი 2018

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ექსპერტის ვიზიტი

სრულად ნახვა

8 ოქტომბერი 2018

ხელფასების სტატისტიკა (2017 წელი)

სრულად ნახვა

3 ოქტომბერი 2018

ინფლაცია საქართველოში, 2018 წლის სექტემბერი

სრულად ნახვა

1 ოქტომბერი 2018

ბიზნეს სექტორი, 2017 წელი

სრულად ნახვა

1 ოქტომბერი 2018

არაკომერციული ორგანიზაციების გამოკვლევის შედეგები 2017 წელი

სრულად ნახვა

28 სექტემბერი 2018

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2018 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

24 სექტემბერი 2018

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2018 წლის IIკვარტალი)

სრულად ნახვა

24 სექტემბერი 2018

საქართველოს სტატისტიკურ სისტემას საერთაშორისო ექსპერტები შეაფასებენ

სრულად ნახვა

20 სექტემბერი 2018

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2018 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

19 სექტემბერი 2018

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წლის იანვარი-აგვისტო

სრულად ნახვა

18 სექტემბერი 2018

საქსტატმა ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის სამომხმარებლო ფასების შესახებ მონა...

სრულად ნახვა

18 სექტემბერი 2018

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2018 წლის II კვარტალი, წინასწარი)

სრულად ნახვა

17 სექტემბერი 2018

საქართველოში მრავალინდიკატორული კლასტერული კვლევა (MICS) იწყება

სრულად ნახვა

14 სექტემბერი 2018

ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები (შობადობა, გარდაცვალება, ქორწინება, განქორწინ...

სრულად ნახვა

13 სექტემბერი 2018

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წ. იანვარი-აგვისტო (წინასწარი)

სრულად ნახვა

13 სექტემბერი 2018

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (2018 წლის II კვარტალი)

სრულად ნახვა

13 სექტემბერი 2018

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (2018 წლის II კვარტალი)

სრულად ნახვა

10 სექტემბერი 2018

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2018 წლის II კვარტალი, წინასწარი)

სრულად ნახვა

3 სექტემბერი 2018

ბიზნეს სექტორი, 2018 წლის II კვარტალი

სრულად ნახვა

3 სექტემბერი 2018

ინფლაცია საქართველოში, 2018 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

31 აგვისტო 2018

ინფორმაცია სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების საქმიანობის შესახებ,...

სრულად ნახვა

30 აგვისტო 2018

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2018 წლის ივლისი

სრულად ნახვა

23 აგვისტო 2018

შეხვედრა სათამაშო ბიზნესის წარმომადგენლებთან

სრულად ნახვა

22 აგვისტო 2018

საქსტატმა ახალი კვლევის შესახებ ტრენინგები დაიწყო

სრულად ნახვა