31 ოქტომბერი 2022

ინფორმაცია მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებისა და ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტე...

სრულად ნახვა

31 ოქტომბერი 2022

ხელფასები დაკავებული პოზიციების მიხედვით - (2021 წელი)

სრულად ნახვა

31 ოქტომბერი 2022

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, სექტემბერი 2022

სრულად ნახვა

28 ოქტომბერი 2022

საფოსტო და საკურიერო საქმიანობის საწარმოთა გამოკვლევის შედეგები - 2021

სრულად ნახვა

27 ოქტომბერი 2022

გოგიტა თოდრაძე ევროკავშირის ქვეყნების სტატისტიკის სამსახურების დირექტორთა კონფერ...

სრულად ნახვა

24 ოქტომბერი 2022

საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი - 2022 წლის III კვარტალი

სრულად ნახვა

20 ოქტომბერი 2022

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში - 2022 წლის სექტ...

სრულად ნახვა

20 ოქტომბერი 2022

ქალთა მიმართ ძალადობის ეროვნულ გამოკვლევის საველე პერსონალის ტრენინგი დაიწყო

სრულად ნახვა

20 ოქტომბერი 2022

სტატისტიკის საერთაშორისო დღე

სრულად ნახვა

19 ოქტომბერი 2022

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა - 2022 წლის იანვარი-სექტემბერი

სრულად ნახვა

19 ოქტომბერი 2022

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2022 წლის იანვარი-სექტემბერი

სრულად ნახვა

17 ოქტომბერი 2022

არაფინანსური კორპორაციების ფინანსური მაჩვენებლები - 2021

სრულად ნახვა

17 ოქტომბერი 2022

საფინანსო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების სტატისტიკური გამოკვლევის შედეგები -...

სრულად ნახვა

13 ოქტომბერი 2022

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა - ექსპრეს რელიზი - იანვარი-სექტემბერი 2022

სრულად ნახვა

10 ოქტომბერი 2022

დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი - 2021

სრულად ნახვა

10 ოქტომბერი 2022

დაქირავებით დასაქმებულთა მედიანური ხელფასი - 2021

სრულად ნახვა

10 ოქტომბერი 2022

სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2022 წლის სექტემბერი)

სრულად ნახვა

10 ოქტომბერი 2022

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი

სრულად ნახვა

6 ოქტომბერი 2022

საქსტატი ქალთა მიმართ ძალადობის ეროვნულ გამოკვლევას ატარებს

სრულად ნახვა

5 ოქტომბერი 2022

დონორთა კონფერენცია მოსახლეობის აღწერის საკითხებზე

სრულად ნახვა

4 ოქტომბერი 2022

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში - 2022 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

4 ოქტომბერი 2022

საქსტატმა ახალი სტატისტიკური პროდუქტი - ფასთა ინდექსაციის კალკულატორი შეიმუშავა

სრულად ნახვა

4 ოქტომბერი 2022

საქსტატმა მშენებლობის ღირებულების ყოველთვიური ინდექსი დანერგა

სრულად ნახვა

3 ოქტომბერი 2022

ინფლაცია საქართველოში, 2022 წლის სექტემბერი

სრულად ნახვა