19 ნოემბერი 2020

საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2020 წლის III კვარტალი (წინასწარი მონაცემები მეცხოვ...

სრულად ნახვა

19 ნოემბერი 2020

მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა) 2020 წლ...

სრულად ნახვა

19 ნოემბერი 2020

სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგ...

სრულად ნახვა

19 ნოემბერი 2020

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2020 წ. იანვარი-ოქტომბერი

სრულად ნახვა

19 ნოემბერი 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-ოქტომბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

16 ნოემბერი 2020

მთლიანი შიდა პროდუქტი 2019 წელი

სრულად ნახვა

13 ნოემბერი 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-ოქტომბერი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

13 ნოემბერი 2020

გაეროს ESCAP-ის სტატისტიკის კომიტეტის ბიუროს პირველი სხდომა გაიმართა

სრულად ნახვა

11 ნოემბერი 2020

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება საწარმოებში გამოკვლევის ძირი...

სრულად ნახვა

11 ნოემბერი 2020

საწარმოების ინოვაციური აქტივობა გამოკვლევის ძირითადი შედეგები (2019 წელი)

სრულად ნახვა

3 ნოემბერი 2020

ინფლაცია საქართველოში 2020 წლის ოქტომბერი

სრულად ნახვა

2 ნოემბერი 2020

სტატისტიკის კურსი სერტიფიცირებული ბუღალტრებისთვის

სრულად ნახვა

30 ოქტომბერი 2020

ინფორმაცია მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებისა და ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტე...

სრულად ნახვა

30 ოქტომბერი 2020

საფოსტო და საკურიერო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების გამოკვლევის შედეგები (20...

სრულად ნახვა

30 ოქტომბერი 2020

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება სექტემბერი 2020

სრულად ნახვა

23 ოქტომბერი 2020

სამეცნიერო დაწესებულებებში მეცნიერული კვლევებისა და დამუშავებების გამოკვლევა 201...

სრულად ნახვა

20 ოქტომბერი 2020

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2020 წლის სექტემ...

სრულად ნახვა

20 ოქტომბერი 2020

20 ოქტობერი მსოფლიო სტატისტიკის დღეა

სრულად ნახვა

19 ოქტომბერი 2020

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2020 წ. იანვარი-სექტემბერი

სრულად ნახვა

19 ოქტომბერი 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-სექტემბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

15 ოქტომბერი 2020

საფინანსო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების სტატისტიკური გამოკვლევის შედეგები (...

სრულად ნახვა

15 ოქტომბერი 2020

არაფინანსური კორპორაციების ფინანსური მაჩვენებლები (2019 წლის გამოკვლევის ძირითად...

სრულად ნახვა

13 ოქტომბერი 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-სექტემბერი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

8 ოქტომბერი 2020

დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2019 წელი)

სრულად ნახვა