9 სექტემბერი 2020

ეროვნული ანგარიშების პორტალის პრეზენტაცია

სრულად ნახვა

8 სექტემბერი 2020

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2020 წლის II კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

3 სექტემბერი 2020

ინფლაცია საქართველოში 2020 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

3 სექტემბერი 2020

საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (2020 წლის II კვარტალი)

სრულად ნახვა

31 აგვისტო 2020

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება ივლისი 2020

სრულად ნახვა

27 აგვისტო 2020

ინფორმაცია სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების საქმიანობის შესახებ...

სრულად ნახვა

26 აგვისტო 2020

საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორი UNESCAP-ის სტატისტიკის კომიტეტის ბიუროს თავმჯდ...

სრულად ნახვა

26 აგვისტო 2020

საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორი UNESCAP-ის სტატისტიკის კომიტეტის ბიუროს თავმჯდ...

სრულად ნახვა

20 აგვისტო 2020

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2020 წლის ივლისი

სრულად ნახვა

19 აგვისტო 2020

სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგ...

სრულად ნახვა

19 აგვისტო 2020

საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2020 წლის II კვარტალი (წინასწარი მონაცემები მეცხოვე...

სრულად ნახვა

19 აგვისტო 2020

მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა) 2020 წლ...

სრულად ნახვა

19 აგვისტო 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-ივლისი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 აგვისტო 2020

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2020 წ. იანვარი-ივლისი

სრულად ნახვა

17 აგვისტო 2020

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2019 წელი (დაზუსტებული)

სრულად ნახვა

13 აგვისტო 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-ივლისი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

7 აგვისტო 2020

საქსტატი გაეროს ბავშვთა ფონდთან ერთად ახალ პროექტზე მუშაობას იწყებს

სრულად ნახვა

3 აგვისტო 2020

ინფლაცია საქართველოში 2020 წლის ივლისი

სრულად ნახვა

31 ივლისი 2020

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება ივნისი 2020

სრულად ნახვა

31 ივლისი 2020

ჯანმრთელობის დაცვის მაჩვენებლები (2019 წელი)

სრულად ნახვა

30 ივლისი 2020

ინფორმაცია ბაზრებისა და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტები...

სრულად ნახვა

30 ივლისი 2020

ინფორმაცია მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებისა და ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტე...

სრულად ნახვა

25 ივლისი 2020

საქსტატმა პროფესიული დღე აღნიშნა

სრულად ნახვა

24 ივლისი 2020

ურთიერთთანამაშრომლობის მემორანდუმი

სრულად ნახვა