27 ივნისი 2022

გოგიტა თოდრაძის ხელმძღვანელობით გაეროს ESCAP-ის სტატისტიკის კომიტეტის ბიუროს სხდ...

სრულად ნახვა

27 ივნისი 2022

წყალმომმარაგებელი საწარმოების გამოკვლევა, 2021 წელი

სრულად ნახვა

22 ივნისი 2022

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში - 2022 წლის I კვარტალი

სრულად ნახვა

20 ივნისი 2022

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი - I კვარტალი - 2022

სრულად ნახვა

20 ივნისი 2022

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა - 2022 წლის იანვარი-მაისი

სრულად ნახვა

20 ივნისი 2022

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2022 წლის იანვარი-მაისი

სრულად ნახვა

20 ივნისი 2022

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში - 2022 წლის მაის...

სრულად ნახვა

16 ივნისი 2022

დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი, 2022 წლის I კვარტალი

სრულად ნახვა

16 ივნისი 2022

საერთაშორისო ექსპერტის სემინარი ოფიციალური სტატისტიკის მწარმოებელ უწყებებთან

სრულად ნახვა

15 ივნისი 2022

კულტურის სტატისტიკა, 2021 წელი

სრულად ნახვა

15 ივნისი 2022

სასაკლაოების,ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგე...

სრულად ნახვა

14 ივნისი 2022

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა, I კვარტალი, 2022 წელი

სრულად ნახვა

14 ივნისი 2022

ბრიტანელი ექსპერტის მისია საქსტატში

სრულად ნახვა

13 ივნისი 2022

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა, ექსპრეს მონაცემები, იანვარი-მაისი 2022

სრულად ნახვა

9 ივნისი 2022

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2022 წლის I კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

6 ივნისი 2022

მოსახლეობის აღწერა 2024 წლის ბოლოს ჩატარდება

სრულად ნახვა

3 ივნისი 2022

საწარმოთა საქმიანობის შედეგები, 2022 წლის I კვარტალი

სრულად ნახვა

3 ივნისი 2022

ინფლაცია საქართველოში, 2022 წლის მაისი

სრულად ნახვა

1 ივნისი 2022

შეხვედრა თბილისის კლასიკური გიმნაზიის მოსწავლეებთან

სრულად ნახვა

31 მაისი 2022

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, აპრილი 2022

სრულად ნახვა

30 მაისი 2022

გოგიტა თოდრაძე გაეროს ESCAP-ის პანელურ დისკუსიაში მონაწილეობს

სრულად ნახვა

30 მაისი 2022

საწარმოთა ინოვაციური აქტივობა - 2021

სრულად ნახვა

30 მაისი 2022

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება საწარმოებში გამოკვლევის ძირი...

სრულად ნახვა

30 მაისი 2022

საქსტატმა გეოქეისთან და კომერსანტთან თანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმა

სრულად ნახვა