30 ივლისი 2021

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, ივნისი 2021

სრულად ნახვა

28 ივლისი 2021

ბაზრებისა და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტების გამოკვლევ...

სრულად ნახვა

26 ივლისი 2021

საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი 2021 წლის II კვარტალი

სრულად ნახვა

25 ივლისი 2021

საქსტატმა დაარსებიდან 102 წლის იუბილე აღნიშნა

სრულად ნახვა

20 ივლისი 2021

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2021 წლის ივნისი

სრულად ნახვა

20 ივლისი 2021

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისია საქსტატში

სრულად ნახვა

19 ივლისი 2021

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2021 წ. იანვარი-ივნისი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 ივლისი 2021

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2021 წ. იანვარი-ივნისი

სრულად ნახვა

19 ივლისი 2021

შეხვედრა მედიის წარმომადგენლებთან

სრულად ნახვა

15 ივლისი 2021

აკვაკულტურის მეურნეობების გამოკვლევა 2020 წელი

სრულად ნახვა

13 ივლისი 2021

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2021 წლის იანვარი-ივნისი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

9 ივლისი 2021

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საწარმოთა ასაკის მიხედვით

სრულად ნახვა

2 ივლისი 2021

ინფლაცია საქართველოში 2021 წლის ივნისი

სრულად ნახვა

1 ივლისი 2021

წყალმომმარაგებელი საწარმოების გამოკვლევა (2020 წელი)

სრულად ნახვა

30 ივნისი 2021

გარდაცვლილთა რიცხოვნობა გარდაცვალების მიზეზების მიხედვით, 2020 წელი

სრულად ნახვა

30 ივნისი 2021

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, მაისი 2021

სრულად ნახვა

29 ივნისი 2021

საქსტატი დანიელი ექსპერტების მისიებს მასპინძლობს

სრულად ნახვა

28 ივნისი 2021

სრულად ნახვა

24 ივნისი 2021

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში 2021 წლის I კვარტალი

სრულად ნახვა

21 ივნისი 2021

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2021 წ. იანვარი-მაისი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

21 ივნისი 2021

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2021 წ. იანვარი- მაისი

სრულად ნახვა

21 ივნისი 2021

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2021 წლის მაისი

სრულად ნახვა

18 ივნისი 2021

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2021 წლის I კვარტალი (წინასწარი მონაცემები)

სრულად ნახვა

18 ივნისი 2021

შეხვედრა ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან

სრულად ნახვა