2 ოქტომბერი 2020

ინფლაცია საქართველოში 2020 წლის სექტემბერი

სრულად ნახვა

1 ოქტომბერი 2020

საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (2019 წელი)

სრულად ნახვა

1 ოქტომბერი 2020

არაკომერციული ორგანიზაციების გამოკვლევის შედეგები 2019 წელი

სრულად ნახვა

30 სექტემბერი 2020

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება აგვისტო 2020

სრულად ნახვა

23 სექტემბერი 2020

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში 2020 წლის II კვარტალი

სრულად ნახვა

23 სექტემბერი 2020

ურთიერთთანამაშრომლობის ოთხმხრივი მემორანდუმი

სრულად ნახვა

21 სექტემბერი 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-აგვისტო (წინასწარი)

სრულად ნახვა

21 სექტემბერი 2020

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2020 წ. იანვარი-აგვისტო

სრულად ნახვა

21 სექტემბერი 2020

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2020 წლის აგვის...

სრულად ნახვა

18 სექტემბერი 2020

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2020 წლის II კვარტალი

სრულად ნახვა

15 სექტემბერი 2020

დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2020 წლის II კვარტალ...

სრულად ნახვა

14 სექტემბერი 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-აგვისტო (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

14 სექტემბერი 2020

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (II კვარტალი, 2020 წელი)

სრულად ნახვა

11 სექტემბერი 2020

შინამეურნეობებში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების მაჩვენე...

სრულად ნახვა

11 სექტემბერი 2020

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი

სრულად ნახვა

9 სექტემბერი 2020

ეროვნული ანგარიშების პორტალის პრეზენტაცია

სრულად ნახვა

8 სექტემბერი 2020

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2020 წლის II კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

3 სექტემბერი 2020

ინფლაცია საქართველოში 2020 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

3 სექტემბერი 2020

საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (2020 წლის II კვარტალი)

სრულად ნახვა

31 აგვისტო 2020

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება ივლისი 2020

სრულად ნახვა

27 აგვისტო 2020

ინფორმაცია სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების საქმიანობის შესახებ...

სრულად ნახვა

26 აგვისტო 2020

საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორი UNESCAP-ის სტატისტიკის კომიტეტის ბიუროს თავმჯდ...

სრულად ნახვა

26 აგვისტო 2020

საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორი UNESCAP-ის სტატისტიკის კომიტეტის ბიუროს თავმჯდ...

სრულად ნახვა

20 აგვისტო 2020

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2020 წლის ივლისი

სრულად ნახვა