30 მაისი 2022

საქსტატი აშშ-ს სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის (USDA) ექსპერტთა მისიას მასპინძლო...

სრულად ნახვა

27 მაისი 2022

სიღარიბის მაჩვენებლები და ჯინის კოეფიციენტები (2021 წელი)

სრულად ნახვა

25 მაისი 2022

ცხოვრების დონის მაჩვენებლები (შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები) 2021 წელი

სრულად ნახვა

25 მაისი 2022

გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა (I კვარტალი, 2022 წელი)

სრულად ნახვა

24 მაისი 2022

საქსტატი საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობით საუკეთესო დაწესებულებად დასახელდა

სრულად ნახვა

20 მაისი 2022

სამუშაო ძალის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა) 2022 წლის I კვარტალი

სრულად ნახვა

20 მაისი 2022

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2022 წლის აპრილ...

სრულად ნახვა

19 მაისი 2022

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2022 წლის იანვარი-აპრილი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 მაისი 2022

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2022 წლის იანვარი-აპრილი

სრულად ნახვა

18 მაისი 2022

სამუშაო ძალის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა) 2021 წელი

სრულად ნახვა

17 მაისი 2022

საქართველოს სოფლის მეურნეობა, 2022 წლის I კვარტალი

სრულად ნახვა

17 მაისი 2022

სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგ...

სრულად ნახვა

16 მაისი 2022

შეხვედრა მედიის წარმომადგენლებთან

სრულად ნახვა

16 მაისი 2022

უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა, I კვარტალი, 2022 წელი

სრულად ნახვა

13 მაისი 2022

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2022 წლის იანვარი-აპრილი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

13 მაისი 2022

უწყებათაშორისმა საბჭომ საქსტატის 2020-2021 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების ან...

სრულად ნახვა

9 მაისი 2022

გოგიტა თოდრაძე საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობაზე მეორე ვადით დაი...

სრულად ნახვა

9 მაისი 2022

გოგიტა თოდრაძე გაეროს ესკაპის პანელურ დისკუსიაში მონაწილეობს

სრულად ნახვა

6 მაისი 2022

საქსტატი საერთაშორისო ექსპერტთა მისიას მასპინძლობს

სრულად ნახვა

3 მაისი 2022

ინფლაცია საქართველოში, 2022 წლის აპრილი

სრულად ნახვა

2 მაისი 2022

საქსტატი ახალ გამოკვლევას იწყებს

სრულად ნახვა

29 აპრილი 2022

საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით

სრულად ნახვა

29 აპრილი 2022

ინფორმაცია მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებისა და ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტე...

სრულად ნახვა

29 აპრილი 2022

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, მარტი 2022

სრულად ნახვა