19 თებერვალი 2020

სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგ...

სრულად ნახვა

19 თებერვალი 2020

საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2019 წელი და 2019 წლის IV კვარტალი (წინასწარი მონაც...

სრულად ნახვა

19 თებერვალი 2020

მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა) 2019 წლ...

სრულად ნახვა

19 თებერვალი 2020

სიახლე მწარმოებელთა ფასების სტატისტიკაში

სრულად ნახვა

19 თებერვალი 2020

საქსტატი რეგიონებში გასვლით საინფორმაციო შეხვედრებს განაგრძობს

სრულად ნახვა

14 თებერვალი 2020

უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (2019 წელი)

სრულად ნახვა

14 თებერვალი 2020

უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (IV კვარტალი, 2019 წელი)

სრულად ნახვა

13 თებერვალი 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

11 თებერვალი 2020

ამერიკის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის ექსპერტების მისია საქსტატში

სრულად ნახვა

7 თებერვალი 2020

საქსტატმა რეგიონებში გასვლითი საინფორმაციო შეხვედრები დაიწყო

სრულად ნახვა

6 თებერვალი 2020

ტრენინგი გენდერული სტატისტიკის საკითხებზე

სრულად ნახვა

3 თებერვალი 2020

ინფლაცია საქართველოში, 2020 წლის იანვარი

სრულად ნახვა

31 იანვარი 2020

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება დეკემბერი 2019

სრულად ნახვა

30 იანვარი 2020

ინფორმაცია მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებისა და ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტე...

სრულად ნახვა

30 იანვარი 2020

სამომხმარებლო კალათის განახლება

სრულად ნახვა

24 იანვარი 2020

სტატისტიკური ინფორმაციის მომხმარებელთა კმაყოფილების გამოკვლევა, 2019 წელი

სრულად ნახვა

20 იანვარი 2020

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასები ინდექსი საქართველოში 2019 წლის დეკემბე...

სრულად ნახვა

20 იანვარი 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წელი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

20 იანვარი 2020

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2019 წელი

სრულად ნახვა

14 იანვარი 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წელი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

3 იანვარი 2020

ინფლაცია საქართველოში, 2019 წლის დეკემბერი

სრულად ნახვა

31 დეკემბერი 2019

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება (ნოემბერი 2019)

სრულად ნახვა

25 დეკემბერი 2019

ინფორმაცია ბაზრებსა და ბაზრობებზე მოვაჭრე ეკონომიკური სუბიექტების საქმიანობის შე...

სრულად ნახვა

25 დეკემბერი 2019

რეგიონული მთლიანი შიდა პროდუქტი, 2018 წელი

სრულად ნახვა