29 აპრილი 2022

ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების გამოკვლევის შედეგები (2021 წელი)

სრულად ნახვა

21 აპრილი 2022

საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი 2022 წლის I კვარტალი

სრულად ნახვა

20 აპრილი 2022

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2022 წლის მარტი

სრულად ნახვა

19 აპრილი 2022

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2022 წ. იანვარი-მარტი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 აპრილი 2022

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2022 წ. იანვარი-მარტი

სრულად ნახვა

15 აპრილი 2022

საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2021 წელი (წინასწარი მონაცემები მემცენარეობის შესახ...

სრულად ნახვა

13 აპრილი 2022

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2022 წლის იანვარი-მარტი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

11 აპრილი 2022

სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი 2022 წლის მარტი

სრულად ნახვა

8 აპრილი 2022

საქსტატი სოფლის მეურნეობის სტატისტიკის ახალ საერთაშორისო პროექტში ერთვება

სრულად ნახვა

4 აპრილი 2022

ინფლაცია საქართველოში 2022 წლის მარტი

სრულად ნახვა

31 მარტი 2022

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, თებერვალი 2022

სრულად ნახვა

30 მარტი 2022

ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები (დაბადება, გარდაცვალება, ქორწინება, განქორწინ...

სრულად ნახვა

24 მარტი 2022

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში 2021 წლის IV კვარტალი

სრულად ნახვა

21 მარტი 2022

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2022 წლის თებერვ...

სრულად ნახვა

21 მარტი 2022

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2022 წ. იანვარი-თებერვალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

21 მარტი 2022

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2022 წ. იანვარი-თებერვალი

სრულად ნახვა

21 მარტი 2022

მთლიანი შიდა პროდუქტი, 2021 წელი (წინასწარი მონაცემები)

სრულად ნახვა

21 მარტი 2022

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2021 წლის IV კვარტალი (წინასწარი მონაცემები)

სრულად ნახვა

18 მარტი 2022

დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2021 წლის IV კვარტალ...

სრულად ნახვა

16 მარტი 2022

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (2021 წელი)

სრულად ნახვა

16 მარტი 2022

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (IV კვარტალი, 2021 წელი)

სრულად ნახვა

14 მარტი 2022

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2022 წლის იანვარი-თებერვალი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

11 მარტი 2022

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2021 წლის წლიური და 2021 წლის IV კვარტალი

სრულად ნახვა

10 მარტი 2022

სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი 2022 წლის თებერვალი

სრულად ნახვა