19 აგვისტო 2020

სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგ...

სრულად ნახვა

19 აგვისტო 2020

საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2020 წლის II კვარტალი (წინასწარი მონაცემები მეცხოვე...

სრულად ნახვა

19 აგვისტო 2020

მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა) 2020 წლ...

სრულად ნახვა

19 აგვისტო 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-ივლისი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 აგვისტო 2020

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2020 წ. იანვარი-ივლისი

სრულად ნახვა

17 აგვისტო 2020

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2019 წელი (დაზუსტებული)

სრულად ნახვა

13 აგვისტო 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-ივლისი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

7 აგვისტო 2020

საქსტატი გაეროს ბავშვთა ფონდთან ერთად ახალ პროექტზე მუშაობას იწყებს

სრულად ნახვა

3 აგვისტო 2020

ინფლაცია საქართველოში 2020 წლის ივლისი

სრულად ნახვა

31 ივლისი 2020

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება ივნისი 2020

სრულად ნახვა

31 ივლისი 2020

ჯანმრთელობის დაცვის მაჩვენებლები (2019 წელი)

სრულად ნახვა

30 ივლისი 2020

ინფორმაცია ბაზრებისა და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტები...

სრულად ნახვა

30 ივლისი 2020

ინფორმაცია მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებისა და ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტე...

სრულად ნახვა

25 ივლისი 2020

საქსტატმა პროფესიული დღე აღნიშნა

სრულად ნახვა

24 ივლისი 2020

ურთიერთთანამაშრომლობის მემორანდუმი

სრულად ნახვა

20 ივლისი 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-ივნისი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

20 ივლისი 2020

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2020 წ. იანვარი-ივნისი

სრულად ნახვა

20 ივლისი 2020

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2020 წლის ივნისი

სრულად ნახვა

15 ივლისი 2020

აკვაკულტურის მეურნეობების გამოკვლევა 2019 წელი

სრულად ნახვა

15 ივლისი 2020

საქსტატი მუნიციპალიტეტის მერებთან სამუშაო შეხვედრებს მართავს

სრულად ნახვა

13 ივლისი 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-ივნისი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

8 ივლისი 2020

ურთიერთთანამაშრომლობის მემორანდუმი

სრულად ნახვა

3 ივლისი 2020

ინფლაცია საქართველოში 2020 წლის ივნისი

სრულად ნახვა

1 ივლისი 2020

წყალმომმარაგებელი საწარმოების გამოკვლევა (2019 წელი)

სრულად ნახვა