24 დეკემბერი 2019

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში 2019 წლის III კვარტალი

სრულად ნახვა

20 დეკემბერი 2019

ბავშვთა უფლებების თემაზე ჰაკათონის გამარჯვებულები გამოვლინდნენ

სრულად ნახვა

20 დეკემბერი 2019

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2019 წლის ნოემბე...

სრულად ნახვა

20 დეკემბერი 2019

საქსტატსა და კავკასიის უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

სრულად ნახვა

19 დეკემბერი 2019

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წლის იანვარი-ნოემბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 დეკემბერი 2019

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2019 წლის III კვარტალი

სრულად ნახვა

17 დეკემბერი 2019

ენერგორესურსების მოხმარების გამოკვლევის შედეგები (2018 წელი)

სრულად ნახვა

17 დეკემბერი 2019

ტაჯიკეთის რესპუბლიკის სტატისტიკის სააგენტოს თანამშრომლების ვიზიტი საქსტატში

სრულად ნახვა

16 დეკემბერი 2019

ხელფასების სტატისტიკა (2019 წლის III კვარტალი)

სრულად ნახვა

13 დეკემბერი 2019

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წ. იანვარი-ნოემბერი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

13 დეკემბერი 2019

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (III კვარტალი, 2019 წელი)

სრულად ნახვა

11 დეკემბერი 2019

საქსტატმა IOS სისტემის მქონე მოწყობილობებისთვის ინფორმაციის გავრცელების ახალი აპ...

სრულად ნახვა

9 დეკემბერი 2019

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2019 წლის III კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

5 დეკემბერი 2019

საქართველოს ოფიციალური სტატისტიკის ეროვნული სისტემის განვითარების სტრატეგიის (2...

სრულად ნახვა

4 დეკემბერი 2019

საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (2019 წლის III კვარტალი)

სრულად ნახვა

3 დეკემბერი 2019

ინფლაცია საქართველოში, 2019 წლის ნოემბერი

სრულად ნახვა

2 დეკემბერი 2019

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სტატისტიკური მონაცემები (2019/2020 სასწავლო...

სრულად ნახვა

29 ნოემბერი 2019

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, (ოქტომბერი 2019)

სრულად ნახვა

29 ნოემბერი 2019

შინამეურნეობების უდიდესი საერთაშორისო კვლევის (MICS) შედეგები

სრულად ნახვა

25 ნოემბერი 2019

გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა (III კვარტალი, 2019 წელი)

სრულად ნახვა

20 ნოემბერი 2019

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2019 წლის ოქტომბ...

სრულად ნახვა

19 ნოემბერი 2019

საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2019 წლის III კვარტალი (წინასწარი მონაცემები მეცხოვ...

სრულად ნახვა

19 ნოემბერი 2019

დასაქმება და უმუშევრობა 2019 წლის III კვარტალი

სრულად ნახვა

19 ნოემბერი 2019

სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგ...

სრულად ნახვა