22 მარტი 2021

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2020 წლის IV კვარტალი (წინასწარი მონაცემები)

სრულად ნახვა

22 მარტი 2021

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი, 2020 (წინასწარი მონაცემები)

სრულად ნახვა

22 მარტი 2021

საქსტატი დროის გამოყენების გამოკვლევას განაგრძობს

სრულად ნახვა

19 მარტი 2021

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2021 წლის თებერ...

სრულად ნახვა

19 მარტი 2021

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2021 წ. იანვარი-თებერვალი

სრულად ნახვა

19 მარტი 2021

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2021 წ. იანვარი - თებერვალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

18 მარტი 2021

დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2020 წლის IV კვარტალ...

სრულად ნახვა

16 მარტი 2021

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (IV კვარტალი, 2020 წელი)

სრულად ნახვა

16 მარტი 2021

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (2020 წელი)

სრულად ნახვა

15 მარტი 2021

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2021 წლის იანვარი-თებერვალი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

15 მარტი 2021

საქსტატი დანიის სტატისტიკის სამსახურთან თანამშრომლობას განაგრძობს

სრულად ნახვა

11 მარტი 2021

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2020 წლის წლიური და 2020 წლის IV კვარტალი

სრულად ნახვა

11 მარტი 2021

საქსტატი გაეროს განვითარების პროგრამასთან (UNDP) ერთად ახალ პროექტზე მუშაობას იწ...

სრულად ნახვა

5 მარტი 2021

საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (2020 წლის IV კვარტალი)

სრულად ნახვა

3 მარტი 2021

საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორი გოგიტა თოდრაძე გაეროს სტატისტიკის კომისიის 52-...

სრულად ნახვა

2 მარტი 2021

ინფლაცია საქართველოში 2021 წლის თებერვალი

სრულად ნახვა

2 მარტი 2021

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაჩვენებლები (2020/2021 სასწავლო წელი)

სრულად ნახვა

26 თებერვალი 2021

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება იანვარი 2021

სრულად ნახვა

19 თებერვალი 2021

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2021 წ. იანვარი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 თებერვალი 2021

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2021 წ. იანვარი

სრულად ნახვა

19 თებერვალი 2021

სამუშაო ძალის (მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის) მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუ...

სრულად ნახვა

19 თებერვალი 2021

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2021 წლის იანვა...

სრულად ნახვა

17 თებერვალი 2021

სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგ...

სრულად ნახვა

17 თებერვალი 2021

გოგიტა თოდრაძის ხელმძღვანელობით გაეროს ESCAP-ის სტატისტიკის კომიტეტის ბიუროს სხდ...

სრულად ნახვა