7 მარტი 2022

საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (2021 წლის IV კვარტალი)

სრულად ნახვა

4 მარტი 2022

საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორი გოგიტა თოდრაძე გაეროს სტატისტიკის კომისიის 53-...

სრულად ნახვა

2 მარტი 2022

ინფლაცია საქართველოში 2022 წლის თებერვალი

სრულად ნახვა

2 მარტი 2022

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაჩვენებლები (2021/2022 სასწავლო წელი)

სრულად ნახვა

1 მარტი 2022

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაჩვენებლები (2021 წელი)

სრულად ნახვა

28 თებერვალი 2022

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, იანვარი 2022

სრულად ნახვა

25 თებერვალი 2022

საქსტატმა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ინტერაქტიული პორტალი შექმნა

სრულად ნახვა

24 თებერვალი 2022

საქსტატმა გენდერული სახელფასო სხვაობის მაჩვენებლის გამოქვეყნება დაიწყო

სრულად ნახვა

21 თებერვალი 2022

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2022 წლის იანვარ...

სრულად ნახვა

21 თებერვალი 2022

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2022 წ. იანვარი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

21 თებერვალი 2022

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2022 წ. იანვარი

სრულად ნახვა

18 თებერვალი 2022

სამუშაო ძალის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა) 2021 წლის IV კვარტალი

სრულად ნახვა

18 თებერვალი 2022

საქსტატი საერთაშორისო სავაჭრო ცენტრის ექსპერტების მისიას მასპინძლობს

სრულად ნახვა

17 თებერვალი 2022

გაეროს ESCAP-ის სტატისტიკის კომიტეტის ბიუროს სხდომა გოგიტა თოდრაძის ხელმძღვანელო...

სრულად ნახვა

17 თებერვალი 2022

გოგიტა თოდრაძემ პარლამენტში საქსტატის საქმიანობის ანგარიში წარადგინა

სრულად ნახვა

17 თებერვალი 2022

ოჯახებისა და ბავშვების კეთილდღეობაზე COVID-19-ის გავლენის რეალურ დროში გამოკვლევ...

სრულად ნახვა

16 თებერვალი 2022

საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2021 წელი და 2021 წლის IV კვარტალი (წინასწარი მონაც...

სრულად ნახვა

16 თებერვალი 2022

სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგ...

სრულად ნახვა

14 თებერვალი 2022

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2022 წლის იანვარი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

14 თებერვალი 2022

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისია საქსტატში

სრულად ნახვა

11 თებერვალი 2022

სოციალური დაცვის მაჩვენებლები (2021 წელი)

სრულად ნახვა

10 თებერვალი 2022

სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი

სრულად ნახვა

3 თებერვალი 2022

ინფლაცია საქართველოში, 2022 წლის იანვარი

სრულად ნახვა

31 იანვარი 2022

ინფორმაცია მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებისა და ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტე...

სრულად ნახვა