8 ივნისი 2011

საქსტატისა და შვედეთის სტატისტიკის სამსახურის სამწლიანი თანამშრომლობა იწყება

სრულად ნახვა

3 ივნისი 2011

2011 წლის მაისის ინფლაცია საქართველოში

სრულად ნახვა

31 მაისი 2011

2010 წლის ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები

სრულად ნახვა

31 მაისი 2011

ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკა, 2011 აპრილი

სრულად ნახვა

30 მაისი 2011

შემოსავლები და ხარჯები (პრეს რელიზი)

სრულად ნახვა

27 მაისი 2011

დასაქმება და უმუშევრობა 2010 წელი (წლიური)

სრულად ნახვა

25 მაისი 2011

პრეს რელიზი 25.05.2011. საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2011 წ. იანვარი-აპრილი

სრულად ნახვა

23 მაისი 2011

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისა და მსოფლიო ბანკის სემინარი _ სტატის...

სრულად ნახვა

20 მაისი 2011

საქსტატი ახალ შენობაში გადავიდა

სრულად ნახვა

3 მაისი 2011

ყოველთვიური ინფლაცია, 2011 წლის აპრილი

სრულად ნახვა

29 აპრილი 2011

ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკა, 2011 მარტი

სრულად ნახვა

26 აპრილი 2011

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2011 წ. იანვარი-მარტი

სრულად ნახვა

19 აპრილი 2011

საქსტატი რეგიონალურ კონფერენციაში მონაწილეობს

სრულად ნახვა

14 აპრილი 2011

საქსტატის თანამშრომლებს სერტიფიკატები გადაეცათ

სრულად ნახვა

12 აპრილი 2011

საქსტატი ინფლაციის დათვლის პროცესს მთლიანად ელექტრონულად განახორციელებს

სრულად ნახვა

12 აპრილი 2011

სსიპ-საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი) აცხადებს საჯარო აუქცი...

სრულად ნახვა

6 აპრილი 2011

საქსტატმა საწარმოთა I კვარტლის გამოკვლევა დაიწყო

სრულად ნახვა

5 აპრილი 2011

საქსტატმა საწარმოთა საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის 2011 წლის I კვარტალის სტატ...

სრულად ნახვა

4 აპრილი 2011

ყოველთვიური ინფლაცია, 2011 წლის მარტი

სრულად ნახვა

31 მარტი 2011

ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკა, 2011 თებერვალი

სრულად ნახვა

31 მარტი 2011

თებერვლის ეკონომიკური ზრდის ტენდენცია

სრულად ნახვა

24 მარტი 2011

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა (2011წ. იანვარ–თებერვალი)

სრულად ნახვა

21 მარტი 2011

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2010 წელს

სრულად ნახვა

21 მარტი 2011

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2010 წლის IV კვარტალი

სრულად ნახვა