18 მაისი 2020

მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა) 2019 წე...

სრულად ნახვა

15 მაისი 2020

უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (I კვარტალი, 2020 წელი)

სრულად ნახვა

13 მაისი 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-აპრილი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

4 მაისი 2020

ინფლაცია საქართველოში 2020 წლის აპრილი

სრულად ნახვა

30 აპრილი 2020

საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით

სრულად ნახვა

30 აპრილი 2020

ინფორმაცია მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებისა და ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტე...

სრულად ნახვა

30 აპრილი 2020

ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკა მარტი 2020

სრულად ნახვა

21 აპრილი 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-მარტი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

21 აპრილი 2020

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2020 წ. იანვარი-მარტი

სრულად ნახვა

21 აპრილი 2020

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2020 წლის მარტი

სრულად ნახვა

16 აპრილი 2020

საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2019 წელი (წინასწარი მონაცემები მემცენარეობის შესახ...

სრულად ნახვა

13 აპრილი 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-მარტი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

3 აპრილი 2020

ინფლაცია საქართველოში 2020 წლის მარტი

სრულად ნახვა

31 მარტი 2020

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, თებერვალი 2020

სრულად ნახვა

31 მარტი 2020

ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები (დაბადება, გარდაცვალება, ქორწინება, განქორწინ...

სრულად ნახვა

25 მარტი 2020

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში 2019 წლის IV კვარტალი

სრულად ნახვა

25 მარტი 2020

საქსტატმა საგარეო ვაჭრობის ინტერაქტიული პორტალი შექმნა

სრულად ნახვა

20 მარტი 2020

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2020 წლის თებერვ...

სრულად ნახვა

20 მარტი 2020

მთლიანი შიდა პროდუქტი 2019 წელი

სრულად ნახვა

19 მარტი 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-თებერვალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 მარტი 2020

ადგილობრივი ექსპორტი 2020 წ. იანვარი-თებერვალი

სრულად ნახვა

18 მარტი 2020

ინფლაციის მონაცემები GIS ანალიზის პორტალზე

სრულად ნახვა

18 მარტი 2020

საქსტატი მონაცემთა შეგროვების ალტერნატიულ მეთოდებზე გადადის

სრულად ნახვა

17 მარტი 2020

დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2019 წლის IV კვარტალ...

სრულად ნახვა