16 თებერვალი 2021

საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2020 წელი და 2020 წლის IV კვარტალი (წინასწარი მონაც...

სრულად ნახვა

15 თებერვალი 2021

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2021 წ. იანვარი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

12 თებერვალი 2021

სოციალური დაცვის მაჩვენებლები (2020 წელი)

სრულად ნახვა

8 თებერვალი 2021

ისტორიაში პირველად, საქართველოს სტატისტიკის სისტემა ევროპის საუკეთესო ოცეულში და...

სრულად ნახვა

3 თებერვალი 2021

ინფლაცია საქართველოში 2021 წლის იანვარი

სრულად ნახვა

29 იანვარი 2021

ინფორმაცია მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებისა და ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტე...

სრულად ნახვა

29 იანვარი 2021

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება დეკემბერი 2020

სრულად ნახვა

29 იანვარი 2021

ქალი და კაცი საქართველოში 2020

სრულად ნახვა

26 იანვარი 2021

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2020 წლის დეკემბ...

სრულად ნახვა

20 იანვარი 2021

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წელი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

20 იანვარი 2021

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2020 წელი

სრულად ნახვა

14 იანვარი 2021

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წელი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

6 იანვარი 2021

განცხადება 2020 წლის დეკემბრის ინფლაციასთან დაკავშირებით

სრულად ნახვა

4 იანვარი 2021

ინფლაცია საქართველოში 2020 წლის დეკემბერი

სრულად ნახვა

31 დეკემბერი 2020

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება ნოემბერი 2020

სრულად ნახვა

28 დეკემბერი 2020

მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა)

სრულად ნახვა

25 დეკემბერი 2020

რეგიონული მთლიანი შიდა პროდუქტი, 2019 წელი

სრულად ნახვა

24 დეკემბერი 2020

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში 2020 წლის III კვარტალი

სრულად ნახვა

24 დეკემბერი 2020

საქსტატი სამუშაო ძალის სტატისტიკაში შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ახალ სტანდა...

სრულად ნახვა

23 დეკემბერი 2020

ახალი პორტალის - „სტატისტიკა ბავშვებისა და მოზარდებისთვის“ პრეზენტაცია

სრულად ნახვა

21 დეკემბერი 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-ნოემბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

21 დეკემბერი 2020

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2020 წ. იანვარი-ნოემბერი

სრულად ნახვა

21 დეკემბერი 2020

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2020 წლის ნოემბე...

სრულად ნახვა

21 დეკემბერი 2020

შეხვედრის მოკლე რეზიუმე

სრულად ნახვა