18 დეკემბერი 2020

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2020 წლის III კვარტალი

სრულად ნახვა

17 დეკემბერი 2020

ენერგორესურსების მოხმარების გამოკვლევის შედეგები (2019 წელი)

სრულად ნახვა

16 დეკემბერი 2020

დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2020 წლის III კვარტა...

სრულად ნახვა

14 დეკემბერი 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-ნოემბერი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

14 დეკემბერი 2020

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (III კვარტალი, 2020 წელი)

სრულად ნახვა

9 დეკემბერი 2020

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2020 წლის III კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

4 დეკემბერი 2020

საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (2020 წლის III კვარტალი)

სრულად ნახვა

3 დეკემბერი 2020

ინფლაცია საქართველოში 2020 წლის ნოემბერი

სრულად ნახვა

1 დეკემბერი 2020

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სტატისტიკური მონაცემები (2020/2021 სასწავლო...

სრულად ნახვა

30 ნოემბერი 2020

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება ოქტომბერი 2020

სრულად ნახვა

20 ნოემბერი 2020

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2020 წლის ოქტომბ...

სრულად ნახვა

19 ნოემბერი 2020

საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2020 წლის III კვარტალი (წინასწარი მონაცემები მეცხოვ...

სრულად ნახვა

19 ნოემბერი 2020

მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა) 2020 წლ...

სრულად ნახვა

19 ნოემბერი 2020

სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგ...

სრულად ნახვა

19 ნოემბერი 2020

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2020 წ. იანვარი-ოქტომბერი

სრულად ნახვა

19 ნოემბერი 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-ოქტომბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

16 ნოემბერი 2020

მთლიანი შიდა პროდუქტი 2019 წელი

სრულად ნახვა

13 ნოემბერი 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-ოქტომბერი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

13 ნოემბერი 2020

გაეროს ESCAP-ის სტატისტიკის კომიტეტის ბიუროს პირველი სხდომა გაიმართა

სრულად ნახვა

11 ნოემბერი 2020

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება საწარმოებში გამოკვლევის ძირი...

სრულად ნახვა

11 ნოემბერი 2020

საწარმოების ინოვაციური აქტივობა გამოკვლევის ძირითადი შედეგები (2019 წელი)

სრულად ნახვა

3 ნოემბერი 2020

ინფლაცია საქართველოში 2020 წლის ოქტომბერი

სრულად ნახვა

2 ნოემბერი 2020

სტატისტიკის კურსი სერტიფიცირებული ბუღალტრებისთვის

სრულად ნახვა

30 ოქტომბერი 2020

ინფორმაცია მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებისა და ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტე...

სრულად ნახვა