23 აგვისტო 2019

გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა (II კვარტალი, 2019 წელი)

სრულად ნახვა

23 აგვისტო 2019

საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორი მსოფლიოს სტატისტიკოსთა 62-ე კონგრესში მონაწილე...

სრულად ნახვა

22 აგვისტო 2019

ღვაწლმოსილი თანამაშრომლების დაჯილდოება

სრულად ნახვა

20 აგვისტო 2019

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2019 წლის ივლისი

სრულად ნახვა

19 აგვისტო 2019

სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგ...

სრულად ნახვა

19 აგვისტო 2019

დასაქმება და უმუშევრობა 2019 წლის II კვარტალი

სრულად ნახვა

19 აგვისტო 2019

საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2019 წლის II კვარტალი (წინასწარი მონაცემები მეცხოვე...

სრულად ნახვა

19 აგვისტო 2019

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წლის იანვარი-ივლისი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

15 აგვისტო 2019

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2018 წლის წლიური, დაზუსტებული)

სრულად ნახვა

14 აგვისტო 2019

უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (2019 წლის II კვარტალი)

სრულად ნახვა

13 აგვისტო 2019

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წ. იანვარი-ივლისი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

13 აგვისტო 2019

საქსტატმა დანიელი ექსპერტების მისიას უმასპინძლა

სრულად ნახვა

2 აგვისტო 2019

ინფლაცია საქართველოში, 2019 წლის ივლისი

სრულად ნახვა

2 აგვისტო 2019

საქსტატი ინფლაციის დამატებითი მაჩვენებლის გამოქვეყნებას იწყებს

სრულად ნახვა

31 ივლისი 2019

ჯანმრთელობის დაცვის ძირითადი მაჩვენებლები 2018 წელი

სრულად ნახვა

31 ივლისი 2019

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, ივნისი 2019

სრულად ნახვა

30 ივლისი 2019

ინფორმაცია ბაზრებისა და ბაზრობები ს ორგანიზებით დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტებ...

სრულად ნახვა

30 ივლისი 2019

ინფორმაცია მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებისა და ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტე...

სრულად ნახვა

26 ივლისი 2019

თბილისში საქსტატის 100 წლის და გენდერული სტატისტიკის წარმოების 20 წლის იუბილე აღ...

სრულად ნახვა

26 ივლისი 2019

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა 100 წლის იუბილე აღნიშნა

სრულად ნახვა

19 ივლისი 2019

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2019 წლის ივნისი

სრულად ნახვა

19 ივლისი 2019

აკვაკულტურის მეურნეობების გამოკვლევა 2018 წელი

სრულად ნახვა

19 ივლისი 2019

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წლის იანვარი-ივნისი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

15 ივლისი 2019

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წ. იანვარი-ივნისი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა