21 მაისი 2012

ძეხვეულის წარმოება

სრულად ნახვა

18 მაისი 2012

ველოსიპედების იმპორტი

სრულად ნახვა

17 მაისი 2012

მინერალური წყლების წარმოება

სრულად ნახვა

16 მაისი 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს მონაცემები (2012 წლის აპრილი)

სრულად ნახვა

14 მაისი 2012

ინვესტორი ქვეყნების რაოდენობა

სრულად ნახვა

11 მაისი 2012

მშენებლობაზე გაცემული ნებართვები

სრულად ნახვა

10 მაისი 2012

საქსტატმა მაისის ინფლაციის საველე სამუშაოები დაიწყო

სრულად ნახვა

10 მაისი 2012

მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შესახებ

სრულად ნახვა

8 მაისი 2012

საქსტატისა და საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს...

სრულად ნახვა

3 მაისი 2012

ინფლაცია საქართველოში, 2012 წლის აპრილი

სრულად ნახვა

2 მაისი 2012

საქსტატმა ბიზნეს რეგისტრის აქტუალიზაცია განახორციელა

სრულად ნახვა

1 მაისი 2012

საქსტატმა შინამეურნეობების ბაზები ვებ-გვერდზე განათავსა

სრულად ნახვა

1 მაისი 2012

ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკა, 2012 მარტი

სრულად ნახვა

30 აპრილი 2012

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, მარტი 2012

სრულად ნახვა

24 აპრილი 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2012 წლის იანვარი-მარტი

სრულად ნახვა

19 აპრილი 2012

2010 წლის კაპიტალის ანგარიში

სრულად ნახვა

18 აპრილი 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს მონაცემები (2012 წლის მარტი)

სრულად ნახვა

17 აპრილი 2012

საქსტატის თანამშრომლობა ჰოლანდიის სტატისტიკის ბიუროსთან

სრულად ნახვა

12 აპრილი 2012

საქსტატმა სამომხმარებლო ფასების რეგისტრაციის საველე სამუშაოები დაიწყო

სრულად ნახვა

10 აპრილი 2012

საქსტატმა საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის 2012 წლის I კვარტალის სტატისტიკური გ...

სრულად ნახვა

6 აპრილი 2012

საქსტატმა საწარმოთა 2012 წლის I კვარტალის გამოკვლევა დაიწყო

სრულად ნახვა

3 აპრილი 2012

ინფლაცია საქართველოში, 2012 წლის მარტი

სრულად ნახვა

30 მარტი 2012

ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკა, 2012 თებერვალი

სრულად ნახვა

30 მარტი 2012

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, თებერვალი 2012

სრულად ნახვა