11 ნოემბერი 2021

საწარმოების ინოვაციური აქტივობა გამოკვლევის ძირითადი შედეგები (2020 წელი)

სრულად ნახვა

11 ნოემბერი 2021

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება საწარმოებში გამოკვლევის ძირი...

სრულად ნახვა

3 ნოემბერი 2021

ინფლაცია საქართველოში 2021 წლის ოქტომბერი

სრულად ნახვა

1 ნოემბერი 2021

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში კვ...

სრულად ნახვა

29 ოქტომბერი 2021

ინფორმაცია მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებისა და ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტე...

სრულად ნახვა

29 ოქტომბერი 2021

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, სექტემბერი 2021

სრულად ნახვა

28 ოქტომბერი 2021

საფოსტო და საკურიერო საქმიანობის საწარმოთა გამოკვლევის შედეგები (2020 წელი)

სრულად ნახვა

25 ოქტომბერი 2021

საქსტატის შეხვედრა სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლებთან

სრულად ნახვა

25 ოქტომბერი 2021

საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი 2021 წლის III კვარტალი

სრულად ნახვა

20 ოქტომბერი 2021

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2021 წლის სექტემ...

სრულად ნახვა

20 ოქტომბერი 2021

მსოფლიო სტატისტიკის დღე

სრულად ნახვა

20 ოქტომბერი 2021

საქსტატის ახალი პროდუქტი „საერთაშორისო შედარებების პორტალი“

სრულად ნახვა

19 ოქტომბერი 2021

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2021 წ. იანვარი-სექტემბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 ოქტომბერი 2021

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2021 წ. იანვარი-სექტემბერი

სრულად ნახვა

19 ოქტომბერი 2021

დაუკვირვებადი ეკონომიკის შეფასების გაუმჯობესება

სრულად ნახვა

15 ოქტომბერი 2021

საფინანსო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების გამოკვლევის შედეგები (2020 წელი)

სრულად ნახვა

15 ოქტომბერი 2021

არაფინანსური კორპორაციების ფინანსური მაჩვენებლები (2020 წლის გამოკვლევის ძირითად...

სრულად ნახვა

15 ოქტომბერი 2021

საქსტატმა საქონლით საერთაშორისო ვაჭრობის სტატისტიკის სარკისებური შედარების ანგარ...

სრულად ნახვა

13 ოქტომბერი 2021

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2021 წლის იანვარი-სექტემბერი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

13 ოქტომბერი 2021

საქსტატმა საგარეო ვაჭრობის (ექსპორტ-იმპორტის) ერთეულის ღირებულების ინდექსების გა...

სრულად ნახვა

8 ოქტომბერი 2021

დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2020 წელი)

სრულად ნახვა

6 ოქტომბერი 2021

გოგიტა თოდრაძე გაეროს მსოფლიო მონაცემთა ფორუმში მონაწილეობს

სრულად ნახვა

5 ოქტომბერი 2021

ოჯახებისა და ბავშვების კეთილდღეობაზე COVID-19-ის გავლენის რეალურ დროში გამოკვლევ...

სრულად ნახვა

4 ოქტომბერი 2021

ინფლაცია საქართველოში, 2021 წლის სექტემბერი

სრულად ნახვა