30 ოქტომბერი 2020

საფოსტო და საკურიერო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების გამოკვლევის შედეგები (20...

სრულად ნახვა

30 ოქტომბერი 2020

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება სექტემბერი 2020

სრულად ნახვა

23 ოქტომბერი 2020

სამეცნიერო დაწესებულებებში მეცნიერული კვლევებისა და დამუშავებების გამოკვლევა 201...

სრულად ნახვა

20 ოქტომბერი 2020

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2020 წლის სექტემ...

სრულად ნახვა

20 ოქტომბერი 2020

20 ოქტობერი მსოფლიო სტატისტიკის დღეა

სრულად ნახვა

19 ოქტომბერი 2020

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2020 წ. იანვარი-სექტემბერი

სრულად ნახვა

19 ოქტომბერი 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-სექტემბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

15 ოქტომბერი 2020

საფინანსო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების სტატისტიკური გამოკვლევის შედეგები (...

სრულად ნახვა

15 ოქტომბერი 2020

არაფინანსური კორპორაციების ფინანსური მაჩვენებლები (2019 წლის გამოკვლევის ძირითად...

სრულად ნახვა

13 ოქტომბერი 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-სექტემბერი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

8 ოქტომბერი 2020

დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2019 წელი)

სრულად ნახვა

2 ოქტომბერი 2020

ინფლაცია საქართველოში 2020 წლის სექტემბერი

სრულად ნახვა

1 ოქტომბერი 2020

საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (2019 წელი)

სრულად ნახვა

1 ოქტომბერი 2020

არაკომერციული ორგანიზაციების გამოკვლევის შედეგები 2019 წელი

სრულად ნახვა

30 სექტემბერი 2020

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება აგვისტო 2020

სრულად ნახვა

23 სექტემბერი 2020

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში 2020 წლის II კვარტალი

სრულად ნახვა

23 სექტემბერი 2020

ურთიერთთანამაშრომლობის ოთხმხრივი მემორანდუმი

სრულად ნახვა

21 სექტემბერი 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-აგვისტო (წინასწარი)

სრულად ნახვა

21 სექტემბერი 2020

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2020 წ. იანვარი-აგვისტო

სრულად ნახვა

21 სექტემბერი 2020

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2020 წლის აგვის...

სრულად ნახვა

18 სექტემბერი 2020

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2020 წლის II კვარტალი

სრულად ნახვა

15 სექტემბერი 2020

დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2020 წლის II კვარტალ...

სრულად ნახვა

14 სექტემბერი 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-აგვისტო (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

14 სექტემბერი 2020

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (II კვარტალი, 2020 წელი)

სრულად ნახვა