ვახტანგ ცინცაძე
 
დაბადების თარიღი: 1986 წლის 28 იანვარი
 
ტელ.: 2 99 11 14
 
ვახტანგ ცინცაძეს აქვს როგორც კერძო სექტორში ასევე სახელმწიფო სექტორში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება. 2009 წლამდე იგი მუშაობდა საფინანსო სექტორში, ხოლო 2009 წლიდან მუშაობდა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში სხვადასხვა პოზიციებზე, 2016 წლიდან ვახტანგ ცინცაძე იკავებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ეკონომიკური ანალიზისა და რეფორმების დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობას. ვახტანგ ცინცაძე არის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესის მართვის მაგისტრი და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სახელმწიფო მართვის დოქტორანტი. წარმატებით აქვს გავლილი ჯორჯ მარშალის ცენტრის „Leaders Program in Advanced Security Studies“ პროგრამა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF) არაერთი ეკონომიკური კურსი. იგი აქტიურად მონაწილეობდა მნიშვნელოვანი ეკონომიკური შინაარსის რეფორმების შემუშავების პროცესში, მათშორის: საპენსიო რეფორმის (მეორე სვეტი) კონცეფციის შემუშავება და რეფორმის ეკონომიკური ეფექტების შეფასება/ანალიზი; საჯარო და კერძო თანამშრომლობის კონცეფციის და ჩარჩო კანონმდებლობის შემუშავება; გადახდისუუნარობის რეფორმის ფარგლებში ჩარჩო კანონმდებლობის შემუშავება; ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის მექანიზმების განვითარება - საკრედიტო საგარანტიო სქემის დიზაინის შემუშავება; ალტერნატიული დაფინანსების მექანიზმების განვითარება - ლიზინგის განვითარების კონცეფციის და ფაქტორინგის კანონმდებლობის შემუშავებაში მონაწილეობა და სხვა.
 
ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს.
 
ყავს მეუღლე და სამი შვილი

წელი