პროექტის დასახელება

რეგიონული პროექტის ფარგლები ოფიციალური სტატისტიკის შესაძლებლობების განვითარება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში (საერთაშორისო შედარებების პროგრამა) (ICP)

დონორი

ევროსტატი (საფრანგეთის საერთაშორისო ტექნიკური დახმარების საჯარო სააგენტო)

პერიოდი

20 იანვარი 2020 – მიმდინარე

ბენეფიციარი – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი, უკრაინის სტატისტიკის სახელმწიფო სამსახური

პარტნიორი დაწესებულება – ევროკავშირი, საფრანგეთის საერთაშორისო ტექნიკური დახმარების საჯარო სააგენტო

თანამშრომლობის ტიპი – ტექნიკური დახმარება

ძირითადი მიზნები –  პროექტი მიზნად ისახავს, რომ 2020 წელს საქართველო შევიდეს 2020 წლის EUROSTAT-OECD- ს რაუნდის საერთაშორისო შედარებების პროგრამაში(ICP). საქსტატმა უნდა უზრუნველყოს მონაცემთა ბაზის მომზადება, საერთაშორისო შედარებების პროგრამისთვის.

შედეგი – პროექტი მიზანია საქსტატმა დააკმაყოფილოს Eurostat– OECD მეთოდოლოგიის მოთხოვნები და საქართველო მოხვდება ICP- ს 2020 წლის რაუნდის საბოლოო შედეგებში, რაც ხელს შეუწყობს სტატისტიკური მონაცემების უკეთეს შედარებას და ინტეგრაციას.

წელი