პროექტის დასახელება

Making Every Women and Girl Count ხელი შეუწყოს SDG- ის მონიტორინგის გენდერული სტატისტიკის უკეთესი წარმოებისა და გამოყენებისთვის

დონორი

გაეროს ქალთა ორგანიზაცია (UN WOMEN)

პერიოდი

8 ივლისი 2019 – 25 დეკემბერი 2020

ბენეფიციარი – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი}

პარტნიორი დაწესებულება – გაეროს ქალთა ორგანიზაცია (UN WOMEN), საქსტატი

თანამშრომლობის ტიპი – ტექნიკური დახმარება

ძირითადი მიზნები –  მონაცემთა შეგროვება და დროებითი გამოყენების სტატისტიკის გავრცელება. მომხმარებლის კმაყოფილების კვლევა. გენდერული მონაცემთა პორტალის გაუმჯობესება, დამატებითი დაკავშირებული ინდიკატორები, ძირითადად, SDG– ს ინდიკატორები.

შედეგი – გენდერული სტატისტიკის წარმოების გაძლიერება, ეროვნული პოლიტიკის მონიტორინგისა და ანგარიშგების მონიტორინგის მიზნით მდგრადი განვითარების მიზნებიდან გამომდინარე.

წელი