15 ოქტომბერი 2021

არაფინანსური კორპორაციების ფინანსური მაჩვენებლები (2020 წლის გამოკვლევის ძირითად...

სრულად ნახვა

1 ოქტომბერი 2021

საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (2020 წელი)

სრულად ნახვა

1 ოქტომბერი 2021

არაკომერციული ორგანიზაციების გამოკვლევის შედეგები 2020 წელი

სრულად ნახვა

3 სექტემბერი 2021

საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (2021 წლის II კვარტალი)

სრულად ნახვა

17 აგვისტო 2021

სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგ...

სრულად ნახვა

15 ივნისი 2021

სასაკლაოების,ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგე...

სრულად ნახვა

4 ივნისი 2021

საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (2021 წლის I კვარტალი)

სრულად ნახვა

18 მაისი 2021

სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგ...

სრულად ნახვა

13 აპრილი 2021

ონლაინ ბიზნეს რეგისტრის განახლებული პორტალის პრეზენტაცია

სრულად ნახვა