30 ნოემბერი 2021

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, ოქტომბერი 2021

სრულად ნახვა

15 ნოემბერი 2021

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2020 წელი

სრულად ნახვა

29 ოქტომბერი 2021

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, სექტემბერი 2021

სრულად ნახვა

30 სექტემბერი 2021

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, აგვისტო 2021

სრულად ნახვა

17 სექტემბერი 2021

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2021 წლის II კვარტალი (წინასწარი მონაცემები)

სრულად ნახვა

31 აგვისტო 2021

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, ივლისი 2021

სრულად ნახვა

30 ივლისი 2021

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, ივნისი 2021

სრულად ნახვა

30 ივნისი 2021

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, მაისი 2021

სრულად ნახვა

18 ივნისი 2021

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2021 წლის I კვარტალი (წინასწარი მონაცემები)

სრულად ნახვა