30 დეკემბერი 2011

ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკა, 2011 ნოემბერი

სრულად ნახვა

30 ნოემბერი 2011

ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკა, 2011 ოქტომბერი

სრულად ნახვა

31 ოქტომბერი 2011

ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკა, 2011 სექტემბერი

სრულად ნახვა

28 სექტემბერი 2011

ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკა, 2011 აგვისტო

სრულად ნახვა

1 სექტემბერი 2011

ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკა, 2011 ივლისი

სრულად ნახვა

1 აგვისტო 2011

ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკა, 2011 ივნისი

სრულად ნახვა

28 ივნისი 2011

ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკა, 2011 მაისი

სრულად ნახვა

31 მაისი 2011

ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკა, 2011 აპრილი

სრულად ნახვა

29 აპრილი 2011

ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკა, 2011 მარტი

სრულად ნახვა