21 მარტი 2017

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2016 წლის IV კვარტალი

სრულად ნახვა

28 თებერვალი 2017

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2017 წლის იანვარი

სრულად ნახვა

30 იანვარი 2017

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2016 წლის დეკემბერი

სრულად ნახვა

30 დეკემბერი 2016

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2016 წლის ნოემბერი

სრულად ნახვა

19 დეკემბერი 2016

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2016 წლის III კვარტალი, წინასწარი)

სრულად ნახვა

30 ნოემბერი 2016

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2016 წლის ოქტომბერი

სრულად ნახვა

31 ოქტომბერი 2016

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2016 წლის სექტემბერი

სრულად ნახვა

30 სექტემბერი 2016

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2016 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

30 აგვისტო 2016

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2016 წლის ივლისი

სრულად ნახვა