15 სექტემბერი 2021

ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები 2021 წლის იანვარი-ივნისი (წინასწარი მონაცემებ...

სრულად ნახვა

30 ივნისი 2021

გარდაცვლილთა რიცხოვნობა გარდაცვალების მიზეზების მიხედვით, 2020 წელი

სრულად ნახვა

29 აპრილი 2021

საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით

სრულად ნახვა

30 მარტი 2021

ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები (დაბადება, გარდაცვალება, ქორწინება, განქორწინ...

სრულად ნახვა

30 აპრილი 2020

საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით

სრულად ნახვა

31 მარტი 2020

ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები (დაბადება, გარდაცვალება, ქორწინება, განქორწინ...

სრულად ნახვა

15 ოქტომბერი 2019

სტატისტიკური პუბლიკაცია "დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში 2018"

სრულად ნახვა

30 აპრილი 2019

საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით

სრულად ნახვა

29 მარტი 2019

ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები (დაბადება, გარდაცვალება, ქორწინება, განქორწინ...

სრულად ნახვა