25 მარტი 2020

საქსტატმა საგარეო ვაჭრობის ინტერაქტიული პორტალი შექმნა

სრულად ნახვა

19 მარტი 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-თებერვალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 მარტი 2020

ადგილობრივი ექსპორტი 2020 წ. იანვარი-თებერვალი

სრულად ნახვა

13 მარტი 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-თებერვალი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

19 თებერვალი 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 თებერვალი 2020

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2020 წლის იანვარი

სრულად ნახვა

13 თებერვალი 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

20 იანვარი 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წელი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

20 იანვარი 2020

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2019 წელი

სრულად ნახვა