14 იანვარი 2021

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წელი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

21 დეკემბერი 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-ნოემბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

21 დეკემბერი 2020

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2020 წ. იანვარი-ნოემბერი

სრულად ნახვა

14 დეკემბერი 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-ნოემბერი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

19 ნოემბერი 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-ოქტომბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 ნოემბერი 2020

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2020 წ. იანვარი-ოქტომბერი

სრულად ნახვა

13 ნოემბერი 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-ოქტომბერი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

19 ოქტომბერი 2020

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2020 წ. იანვარი-სექტემბერი

სრულად ნახვა

19 ოქტომბერი 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-სექტემბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა