20 მაისი 2019

საგარეო ვაჭრობა (2019 წლის აპრილი)

სრულად ნახვა

13 მაისი 2019

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წ. იანვარი-აპრილი, (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

19 აპრილი 2019

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წლის იანვარი-მარტი

სრულად ნახვა

15 აპრილი 2019

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წ. იანვარი-მარტი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 მარტი 2019

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წლის იანვარი-თებერვალი

სრულად ნახვა

13 მარტი 2019

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წ. იანვარი-თებერვალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 თებერვალი 2019

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წ. იანვარი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

13 თებერვალი 2019

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წლის იანვარი (წინასწარი შედეგები)

სრულად ნახვა

21 იანვარი 2019

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წელი (წინასწარი)

სრულად ნახვა