19 ნოემბერი 2021

სამუშაო ძალის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა) 2021 წლის III კვარტალი

სრულად ნახვა

8 ოქტომბერი 2021

დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2020 წელი)

სრულად ნახვა

15 სექტემბერი 2021

დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2021 წლის II კვარტალ...

სრულად ნახვა

19 აგვისტო 2021

სამუშაო ძალის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა) 2021 წლის II კვარტალი

სრულად ნახვა

16 ივნისი 2021

დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2021 წლის I კვარტალი...

სრულად ნახვა

20 მაისი 2021

სამუშაო ძალის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა) 2021 წლის I კვარტალი

სრულად ნახვა

18 მაისი 2021

სამუშაო ძალის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა) 2020 წელი

სრულად ნახვა

18 მარტი 2021

დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2020 წლის IV კვარტალ...

სრულად ნახვა

19 თებერვალი 2021

სამუშაო ძალის (მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის) მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუ...

სრულად ნახვა