25 მაისი 2020

ცხოვრების დონის მაჩვენებლები (შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები) 2019 წელი

სრულად ნახვა

24 მაისი 2019

შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები (2018 წლის წლიური)

სრულად ნახვა

21 დეკემბერი 2018

საქსტატმა მრავალინდიკატორული კლასტერული გამოკვლევა MICS6-ის საველე სამუშაოები და...

სრულად ნახვა

17 სექტემბერი 2018

საქართველოში მრავალინდიკატორული კლასტერული კვლევა (MICS) იწყება

სრულად ნახვა

18 მაისი 2018

საქსტატი „მრავალინდიკატორულ კლასტერულ გამოკვლევას (MICS)“ ჩაატარებს

სრულად ნახვა

9 მარტი 2018

ქ. თბილისში ცხოვრების დონის სტატისტიკის შესახებ საერთაშორისო სემინარი ტარდება

სრულად ნახვა

31 მაისი 2017

სიღარიბის აბსოლუტური მაჩვენებლები

სრულად ნახვა

1 მაისი 2012

საქსტატმა შინამეურნეობების ბაზები ვებ-გვერდზე განათავსა

სრულად ნახვა

18 იანვარი 2011

საარსებო მინიმუმი

სრულად ნახვა