საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება საწარმოებში 2016 წელი

თარიღი: 30 ნოემბერი 2017


წელი