ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2017 წლის დეკემბერი

თარიღი: 30 იანვარი 2018