ექსპერტის ვიზიტი ჰოლანდიის სტატისტიკის ცენტრალური ბიუროდან საქსტატში

თარიღი: 25 ოქტომბერი 2010

წელი