მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2018 წლის ოქტომბერი

თარიღი: 20 ნოემბერი 2018

წელი