საქსტატი ევროპელი მისიის წევრებს მასპინძლობს

თარიღი: 26 ნოემბერი 2018

26 ნოემბრიდან 30 ნოემბრის ჩათვლით საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ევროკომისიის ტექნიკური მხარდაჭერისა და ინფორმაციის გაცვლის ინსტრუმენტის (TAIEX) ფარგლებში ექსპერტთა მისიას მასპინძლობს. ვიზიტის ძირითადი მიზანია მოსახლეობის რეგისტრის დანერგვის შესაძლებლობასთან დაკავშირებული საკითხების შესწავლა, საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება და სარეკომენდაციო ხასიათის ანგარიშის მომზადება. 

შეხვედრის დროს უცხოელი ექსპერტები ქართველ სტატისტიკოსებს გაუწევენ რეკომენდაციებს ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა - ინსტიტუციური და ტექნიკური შესაძლებლობების შესახებ არსებული მდგომარეობის შეფასება; მეთოდოლოგიური საკითხების განხილვა მოსახლეობის რეგისტრის დანერგვისა და მისი ფუნქციონირებისათვის; მოსახლეობის რეგისტრის დანერგვისათვის აუცილებელი საკანონმდებლო, ინსტიტუციონალური, ტექნიკური, ფინანსური და ადამიანური შესაძლებლობების გაძლიერება და სხვა. შემუშავდება სამოქმედო გეგმა საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით. 
მისიის ვიზიტის ფარგლებში, იგეგმება ექსპერტთა შეხვედრა სხვადასხვა უწყებების წარმომადგენლებთანაც.
 

წელი