საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება საწარმოებში 2017 წელი

თარიღი: 30 ნოემბერი 2018


წელი