ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2018 წლის ოქტომბერი

თარიღი: 30 ნოემბერი 2018