პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2018 წლის III კვარტალი, წინასწარი)

თარიღი: 10 დეკემბერი 2018


წელი