საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წ. იანვარი-ნოემბერი (წინასწარი)

თარიღი: 13 დეკემბერი 2018