საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წლის იანვარი-ნოემბერი

თარიღი: 19 დეკემბერი 2018

წელი