საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2018 წლის III კვარტალი, წინასწარი)

თარიღი: 19 დეკემბერი 2018

წელი