მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2018 წლის ნოემბერი

თარიღი: 20 დეკემბერი 2018

წელი