საქსტატის მომსახურების ტარიფები

თარიღი: 16 დეკემბერი 2010

“ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ” კანონის შესაბამისად, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის საბჭომ სტატისტიკური სამუშაოების ფარგლებს გარეთ სტატისტიკური მაჩვენებლების გავრცელების ახალი სატარიფო სისტემა დაამტკიცა, რომელიც ძალაში 2011 წლის 1 იანვრიდან შევა.

სატარიფო სისტემა გულისხმობს სტატისტიკური სამუშაოების ფარგლებს გარეთ მომზადებული მონაცემებისათვის გარკვეული საფასურის დაწესებას, ინფორმაციის მოცულობის, სირთულისა და მოსამზადებელი დროის ხანგრძლივობის გათვალისწინებით.

საქსტატის ხელმძღვანელმა ზაზა ჭელიძემ აღნიშნა, რომ “ფართოდ გამოყენებული ოფიციალური სტატისტიკა, ისევე როგორც აქამდე, ყოველგვარი საფასურის გარეშე განთავსდება საქსტატის ვებ-გვერდზე და ხელმისაწვდომი იქნება ნებისმიერი მსურველისათვის.”

საქსტატის საბჭოს მიერ დამტკიცებული იქნა ოფიციალური სტატისტიკის გარეთ, სხვა დამატებითი ინფორმაციის საფასურები.

დეტალურიინფორმაციამონაცემებისგავრცელებისსაფასურისშესახებშეგიძლიათიხილოთსაქსტატისვებ-გვერდზე:

წელი