საჯარო აუქციონი

თარიღი: 2 დეკემბერი 2010

სსიპ- საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი) აცხადებს საჯარო აუქციონს საქსტატის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების პრივატიზების მიზნით
დაწვრილებით...

წელი