საქსტატი საქართველოს ათასწლეულის ფონდისაგან ტექნიკურ დახმარებას მიიღებს

თარიღი: 7 დეკემბერი 2010

წელი