საქსტატის თანამშრომლებმა სტატისტიკურ პროგრამაში (SPSS) ტრენინგის პირველი ეტაპი დაასრულეს

თარიღი: 7 დეკემბერი 2010

წელი