ბიზნეს სექტორი, 2010 IIIკვ.

თარიღი: 10 დეკემბერი 2010

ოფიციალურად დეკლარირებული მონაცემებით, 2010 წლის III კვარტალში საწარმოთა მთლი­ანმა ბრუნვამ 6041.1, ხოლო პროდუქციის მთლიანმა გამოშვებამ – 3213.5 მილიონი ლა­რი შეადგინა.....წელი