პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2010 წლის III კვარტალი

თარიღი: 14 დეკემბერი 2010

წინასწარი მონაცემებით საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ 2010 წლის III კვარტალში 160 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 7 პროცენტით ნაკლებია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. ცხრილი #1 ასახავს მოცემული მაჩვენებლის დინამიკას 2009-2010 წლებში კვარტალების მიხედვით....
 

წელი