სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის საბჭოს სხდომა

თარიღი: 27 დეკემბერი 2010

წელი