საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2010 წლის III კვარტალი

თარიღი: 24 დეკემბერი 2010

2010 წლის III კვარტალში მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელმა მიმდინარე ფასებში 5 394.8 მლნ. ლარი შეადგინა, რაც 17.5 პროცენტით მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. ამავე პერიოდში მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა წინა წლის შესაბამისი კვარტალის მიმართ 6.7 პროცენტი დაფიქსირდა, ხოლო დეფლატორის - 10.2 პროცენტი.....

წელი