საქსტატმა იანვრის ინფლაციის გაანგარიშების პირველ ეტაპი დაასრულა

თარიღი: 21 იანვარი 2011

წელი